Posted by: therant | 26 October 2009

58 – Cu un ochi prin crăpătură

comic 58

pun pariu că cei de la Cracked.com, cei de la StumbleUpon şi cei de la Youtube (implicit Google) sunt o conspiraţie împotriva oricărei urme de timp liber.

salvaţi-vă! fugiţi!

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Advertisements

« Newer Posts - Older Posts »

Categories